Ke zvelebení rozdělovského sídliště pomůže pocitová mapa, vlaječky mohou občané umisťovat až do září.

Autor: Halda / Roman Hájek