1/7

Další fotografie, které si paní Mirka pořídila při výměně oken v jejím bytě.

Autor: Foto: Mirka Enny Šindelářová