„Jako podnikatel uvedl do přiznání k dani z příjmů fyzických osob za roky 2005 a 2006 základ daně v nesprávné výši, neodvedl daň z přidané hodnoty ze všech plnění a svým zaměstnancům nesrážel a do státního rozpočtu neodváděl daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků,“ informovala mluvčí kladenského okresního ředitelství policie Jana Dětská. Podle ní ošidil podnikatel stát na daních o více než 3,2 milionu korun.