Historička Irena Veverková přiblížila osobnost tohoto židovského lékaře a zejména životní příběh syna Petra, který jediný z rodiny přežil. Student kladenského gymnázia přednesl jeho emotivní vzpomínku na dětství, studijní léta a následně krutou dobu ponížení, utrpení a transportu do Terezína. Rodiče zahynuli v roce 1944 v Osvětimi.

Následně se průvod se svíčkami odebral k místu seřadiště u pamětní desky ve Ctiborově ulici na budově Centrálu. Tato pamětní deska připomíná 1 623 osob židovského původu, které byly z tohoto místa odvezeny ve dnech 22. a 26. února 1942 ve dvou transportech označených „Y“ a „Z“. Nevrátilo se jich 1 502.

Soutěžních výrobků se sešlo téměř čtyřicet a porotci tak neměli lehké rozhodování.
Peče celý gympl. Podívejte se, co upekli pro dobrou věc studenti Gymnázia Kladno

S projevem vystoupil Radek Hejret, který zdůraznil nutnost připomínání těchto událostí a také zmínil izraelsko-palestinský válečný konflikt. Předseda Pražské židovské obce František Bányai, ředitel Památníku Terezín Jan Roubínek a další účastníci se pak vydali s rozsvícenými svíčkami k židovské hvězdě, která byla nainstalována u příležitosti 80. výročí transportu židovských spoluobčanů z našeho regionu.

Židovská hvězda symbolicky připomíná zavražděné, kteří se domů již nevrátili. Studenti opět vystoupili s krátkým kulturním programem, byly položeny květiny, zapáleny svíčky a zazněla jména těch, kteří se nevrátili. Na závěr byla vyhlášena sbírka klíčů, každý klíč symbolicky připomene jeden zmařený život, jednoho zavražděného. Za ČsOL Kladno se pietního aktu zúčastnila předsedkyně Eva Armeanová, Stanislav Pítr, Miroslava a Stanislav Čížkovi a další členové kladenské jednoty.

Výstavní síň Středočeské vědecké knihovny v Kladně hostí výstavu makotřaské výtvarnice Barbory Jelínkové Cajthamlové.
Tichý šepot kreseb Barbory JC je k vidění ve výstavní síni kladenské knihovny

Pietní vzpomínku slovem provázela Gabriela Havlůjová z Magistrátu města Kladna. Poklonit se památce zavražděných židovských spoluobčanů přišli zástupci spolku PATRIA, Spolku odboje, kladenských legionářů, Církve československé husitské, sokolové, Klub přátel hornických tradic a místní občané. Poděkování patří všem, kteří nezapomínají a zvláště studentům Gymnázia Kladno za jejich doprovodný program.