Posláním naší společnosti je především pomáhat osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Studium na Kladenské univerzitě třetího věku považujeme za významnou aktivitu pro seniory, kteří mají zájem nejen získat nové vědomosti, setkávat se s vrstevníky, ale také navazovat nová přátelství.

Kladenskou univerzitu třetího věku absolvovaly od roku 2003 stovky seniorů v nejrůznějších dvouletých oborech. Také pro následující školní rok máme kapacitu školních lavic zaplněnou.

Všem současným i budoucím studentům přejeme mnoho studijních úspěchů. Poděkování za finanční podporu tohoto projektu patří zejména Statutárnímu městu Kladno.

Zdeňka Kučerová, DiS., ředitelka, Středisko komplexní sociální péče o.p.s.