Každý den jsme se vraceli kolem památné lípy, která je více než dvacet metrů vysoká a v obvodu měří 6 metrů. Tento strom, jehož stáří je 550 let, je chráněn státem. Ve středu jsme rozdělali oheň a zazpívali si při kytaře. Třídní výlet byl úžasný a už se samozřejmě těšíme na další akci. Velké díky patří skupině Aktivní Kladno z kladenského gymnázia, která finančně podpořila tuto akci částkou 37 tisíc korun Děkujeme! 

Autor: Korálek Kladno

Poděkování Aktivnímu Kladno od Evy Laghammer: Jako zástupce rodičů dětí s poruchami autistického spektra z třídy paní učitelky Mgr. Lenky Havlíkové (ze Základní škola speciální „Korálek“ v Kladně) bych Vám ráda touto cestou ze srdce poděkovala za finanční dar, který jste v tak krátké době a v tak velké výši získala a mohl být uskutečněn třídní výlet bez jakéhokoli finančního přispění rodičů těchto žáků. Děkuji Vám nejen za rodiče a za třídní učitelky, ale i za děti samotné, kteří se na takové akce moc těší a přijedou nadšené, i když Vám to ve většině případů neřeknou, protože neumí slovy vyjádřit svou radost a nadšení, ale my rodiče to poznáme. Jak se již paní učitelka zmínila v dopise, jsme vděční za jakýchkoli pár dní, kdy si můžeme v klidu odpočinout, jelikož péče o děti s PAS je velice náročná fyzicky i psychicky, tj. 24 hodin denně nepřetržitě celý rok. Ještě jednou moc děkujeme a máte náš velký obdiv, že jste byla schopná v takto nelehké době pro nás pro všechny získat tento finanční dar.