Čest jeho památce.

Zdař Bůh!

Autor: Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích