Soutěže se zúčastnilo 8 nejlepších soutěžících z předchozích kol krajských. Soutěžící žáky a studenty doprovázeli i jejich vyučující, kteří se do některých disciplín také zapojili. Účastníky soutěže byli zástupci ze škol: SOŠZ a SOU Český Krumlov, SZŠ a VOŠZ Kladno a SZŠ a VOŠZ Příbram.

Celostátní kolo MISS sestřička slavnostně zahájil krajský radní Robert Bezděk, který popřál všem soutěžícím hodně štěstí.

Členové poroty byli: Jaromír Bureš, Kateřina Lesová – zástupkyně Vzdělávacího institutu Středočeského Kraje, Jana Petráková – zástupkyně Zařízení sociální intervence, Lenka Dohnalová, hlavní sestra Oblastní nemocnice Kladno, Eva Drahorádová, staniční sestra Oblastní nemocnice Kladno a Martin Souček – zástupce za SPŠS a OA Kladno. Tito porotci se snažili objektivně posoudit a ohodnotit výkony soutěžících v jednotlivých disciplínách. Patřily mezi ně:

Moderátorské představení soutěžících.
Videoprezentace – zde soutěžící prezentovali video, které mělo zachycovat atmosféru města, nemocnice a školy, mohl zde být též prezentován i osobní život soutěžících.
Volná disciplína – zde soutěžící předváděli to, co je baví, co mají rádi a co umí.
Veselé historky - soutěžící dvojice si připravili vtipy a veselé příhody.
Hloubavé otázky moderátorů – moderátorská dvojice se soutěžících ptala na okamžiky jejich běžného života a tím se blíže představili porotě.

Soutěž pro pedagogický doprovod – v této části soutěže se do soutěže zapojili i pedagogové, kteří doprovázeli soutěžící. Měli například za úkol rozpoznat předměty na dotek se zavázaným šátkem na očích a pak je namalovat na tabuli.

Jednotlivé výkony soutěžících byly výše uvedenou porotou ohodnoceny a obodovány a výsledné pořadí bylo následující:

Kateřina Baráková, Natálie Kozáková ( SZŠ a VOŠZ Kladno – 2. ročník – zdravotnický asistent )
Jana Masařová, Eva Školková ( SZŠ a VOŠZ Kladno - 1. roč. Diplomovaná všeobecná sestra )
Filip Richter, Milan Růžička ( SOŠZ a SOU Český Krumlov – 4. ročník - zdravotnický asistent )
Jitka Buršová, Daniela Rydlová ( SZ3 a VOŠZ Příbram – 2. ročník – zdravotnický asistent )

Všichni zúčastnění se shodli na tom, že celá akce byla velmi dobře připravená a žáci i pedagogové se snažili o co nejlepší výkony. Pozitivně celou soutěž zhodnotila i Daniela Tomsová, ředitelka Střední zdravotnické školy a VOŠZ Kladno, která pogratulovala vítězkám a poděkovala všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu celé soutěže.

Václav Vondrovský, učitel SZŠ a VOŠZ Kladno