Hanka je vysoká štíhlá žena s dlouhými černými vlasy, bystrým úsudkem a s bravurní schopností pojmenovat věci pravým jménem, vystihnout podstatu problému nebo zachytit základní kontury výjevu, který ji zaujal. Reálný předobraz rozbije na tisíc kousků a pomocí krychlí, koulí a trojúhelníků ho složí zpátky do nové reality.Energická maminka dvou malých rošťáků vystudovala podnikovou ekonomiku a management. Období, kdy byla na mateřské s dětmi doma, jí dalo příležitost odpočinout si od jasně daných pravidel světa financí a pohroužit se do malby, které se věnovala od dětství. Svůj umělecký styl pojmenovala omnikubismus.Její tvorba je typická výraznými barvami, kontrastem tvarů – oblouky střídají ostré hrany. V jejích obrazech se prolíná realita s představou, snaží se chaosu dodat řád. Postava ženy je rozložená na malé kousky, nebo naopak siluetu zvýrazňuje v kontrastu s „rozbitým okolím“. I v době covidové intenzivně tvoří a plánuje výstavu, kde představí novinky ze své tvorby.Hana Faberová ve svých dílech ráda zobrazuje ženy s nadsázkou, v různých životních situacích. Její tvorba je typická výraznými barvami. „Do své tvorby vkládám kousek sebe, proto jsou obrazy pestré, výrazné a plné energie. Miluji ostré hrany, trojúhelníky, které ve zdánlivém chaosu dohromady tvoří harmonii,“ říká autorka. První dílo ryze omni kubistického směru „Podzimní hruštičky“ vzniklo v roce 2016.

Výtvarnice Hana Faberová a její dílo.Výtvarnice Hana Faberová a její dílo.Zdroj: Karolína Zoubková

Proč jsou Tvým tématem ženy? V obraze hledám příběh, najdu ho v Tvých obrazech? Povyprávíš o některých?
Nemaluji pouze ženy, i když je pravda, že téma žen v mé tvorbě převažuje. Inspiraci hledám všude kolem sebe. Skrze malbu se dostávám do míst, která bych chtěla navštívit, či místa, která mne nějakým způsobem oslovila. Maluji ráda mořská pobřeží, majáky, hory. U malby žen si hraji s myšlenkou ideálu krásy, který může být pro každého někde jinde. Prvotním záměrem bylo popřít striktní požadavky na ženskou krásu. Je typické, když se umělec inspiruje vlastními pocity a životními etapami. U mne je to stejné.

Životní křižovatky ovlivnily některá vaše díla..
Obraz „Nutkání“ zachycuje osobu v okamžiku, kdy stojí před určitým životním rozhodnutím. Rozhoduje se racionálně, současně má ale stále nutkání jít vlastní cestou. Postavu jako by někdo vytahoval z její komfortní zóny, současné rutiny, do nové situace. Obraz zobrazuje naše vlastní já, druhý hlas, který k nám promlouvá v okamžiku rozhodování. Námět tohoto obrazu mě napadl, když jsem sama procházela určitým rozhodnutím. Vlastně jsem v obraze zachytila sebe. Dalším obrazem je obraz „Sprejerka“. Námětem je myšlenka, do jaké míry člověk může ovlivnit svoji budoucnost. A o tom, co by člověk namaloval, kdyby mohl namalovat svůj osud. Záměrně tuto schopnost dávám do rukou sprejerky, která si svoji budoucnost představuje v barevném graffiti. Obraz „Žena a violoncello“. Tento obraz znázorňuje, jak nás naše záliby ovlivňují a přeměňují. Fakt, že váš způsob života i vaše záliby jsou na vás na první pohled vidět, stávají se vaší součástí. Obraz „Gravitace“, zobrazuje ženu houpající se na Zeměkouli. Hlavním námětem je rčení: „Cherchez la Femme“, tedy za vším hledej ženu. Žena v tomto případě zobrazuje samotnou gravitaci Země. Tento obraz jsem ještě nikde neprezentovala. Bude poprvé představen na chystané výstavě.

V pojetí obrazu jde autorka ještě dál, když se znázorněním houpající se postavy zamýšlí nad tím, jak ovlivňuje lidstvo planetu. Do tématu obrazu vkládá lehce nádech ekologie..
Každý obraz, který maluji, sleduje myšlenku, kterou pak na plátně rozpracovávám.

Srovnávací foto Ostrovec.
RETRO: Porovnejte, jak zub času změnil Kladno!

Fascinují tě Alžírské ženy od Pabla Picassa. Čím tě právě tento obraz oslovil? Čím tě vlastně uchvátil kubismus, že jsi mu vnukla svojí vlastní formu, kterou jsi nazvala omnikubismus?
Alžírské ženy mě fascinují svojí kombinací barev, kompozicí, formátem. V tomto případě jde čistě o sílu okamžiku. Kdy vás obraz uchvátí. Ani nemusíte zkoumat pravý důvod.

V jednom rozhovoru jsi řekla, že malovat na mateřské jsi začala, protože jsi chtěla zaplnit prázdné stěny vašeho domu. Které z obrazů u vás doma najdeme? Jak k tobě přišli první klienti, kde jsi své obrazy prezentovala?
Malbě se věnuji odjakživa. Kdysi jsem se rozhodovala, zda umění studovat, ale rozhodla jsem se věnovat ekonomii. Je možné, že skutečnost, že zobrazuji geometrické tvary, roviny, hrany má původ v mé zálibě v číslech. Námět svých obrazů hledám ve svém okolí, ale i v situacích, které se mne týkají.
Zaplnit stěny mého domu se mi ještě nepodařilo. Obrazy u nás visí, před jejich prodejem se na stěnách střídají. Většina obrazů po namalování je obratem prodána, což mě nesmírně těší. Domácí galerie se tak vlastně pravidelně obnovuje. U sebe mám pak trvale má první díla. „Podzimní hruštičky“ a „Ženy v sauně“. K těmto obrazům mám osobní vztah, jsou neprodejné.

Na obrazech „Karneval v Benátkách“, „Vertical limit“nebo „Pravej hák“, ženy nenajdeme. Je to posun v tvorbě, chceš opustit směr kombinování reálných siluet žen s kubistickým pozadím a věnovat se čistě kubismu nebo se jedná o tvůj umělecký momentální popud? Promiň tu upřímnost, ale není v tom, že v tvé tvorbě převažují ženy jistá snaha o líbivost a prvoplánovost?
Námětem pro tvorbu jsou převážně ženy. Maluji ale i muže. Baví mě postavy zobrazovat v různých životních situacích a do námětu zakomponovat určitou nadsázku. Ráda se ale nechávám inspirovat i místy a věcmi okolo sebe. Maluji zajímavá místa, mořská pobřeží, zátiší, zvířata, rostliny. Na začátku tvorby je určitá myšlenka, která mě nadchne. Tu se pak snažím na plátně zachytit. A je vlastně jedno, čeho se námět týká. Vždy platí, že mě námět musí bavit. Toto platí zejména, když maluji na zakázku. Náměty na obrazy dostávám i od ostatních lidí. Akty žen v mém osobitém pojetí maluji často. Myslím si, že k umění akty určitým způsobem patří. V šuplíku mám spoustu zajímavých skic, které jsem rychle načrtla, abych zachytila momentální myšlenku. Spousta nápadů tedy ještě čeká na realizaci.

Výtvarnice Hana Faberová a její dílo.Výtvarnice Hana Faberová a její dílo.Zdroj: Karolína Zoubková

Jak omnikubistickou malířku omezila doba covidní? Musela ses nějakých aktivit vzdát, došlo ke zrušení vernisáží, výstav? Mění se v této době nějak styl prezentace obrazů, když není možné si zajít na výstavu?
Moji tvorbu doba covidová neovlivnila. Maluji ve stejné intenzitě, jako před pandemií. Je pravda, že jsem měla loni naplánováno pár výstav, které jsem ale pouze přesunula do budoucna. Měla jsem v plánu i pár charitativních akcí. Letos na podzim mě čeká výstava obrazů v Praze v Art and Coffee. Moc se na ni těším. Obrazy nabízím přes umělecké prodejní portály a prezentuji svá díla na FB. Styl prezentace se u mě tedy nikterak nezměnil.

Jak vnímáš, když si někdo doma pověsí reprodukci známého malíře za pár stovek? Nebo rovnou plakát z Ikei?
Pokud jde o tuctový konzumní plakát, tento nepovažuji za umění, ale pouze za dekoraci. U originálů oceňuji právě to, že má každý obraz svoji historii. Celý proces malby od nápadu po jeho realizaci. Obraz má trvalý charakter. Není to spotřební zboží. Reprodukce obrazů či umělecké tisky, pokud jsou v limitované sérii, mohou být určitým řešením, jak si pořídit umělecké dílo od oblíbeného malíře, pokud jsou jeho originální díla dražší.

Cestovní pas Františka Haana platný ve 20. letech 20. století.
Seriál o rodu Haanů z Löwenbergu - 7. díl

Uvažovala jsi nad litografií, uměleckou technikou tisku z kamene? Díky této technice se tvoje obrazy mohou dostat k více zájemcům.
Nad litografií jsem zatím neuvažovala. Možná v budoucnu. V současnosti se zaměřuji na samotnou malbu.

Jak se díváš na současný trend malování na tabletu?
Malování na tabletu je ukázka toho, jak se technika rozšiřuje, nejen do umění. Na tabletu si sem tam naskicuji námět obrazu. Zajímá mne i kombinace tvorby na tabletu s následnou malbou.

Autor: Karolína Zoubková