V polovině února letošního roku přednášela studentům naší školy předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. Vystoupení této významné české vědkyně bylo věnováno složité energetické situaci na Ukrajině, která je již dva roky sužována válečným konfliktem.

Na počátku března pak slánské gymnázium navštívil politický geograf a vysokoškolský pedagog Michael Romancov, jenž se studenty hovořil o problematice vzájemných vztahů současných světových mocností.

V dubnu vystoupil v aule školy s dvouhodinovou komentovanou prezentací o vzniku a vývoji islámu absolvent slánského gymnázia Matěj Stahl, který je dnes uznávaným arabistou a islamologem.

Přednáškové akce se v aule školy pochopitelně uskutečnily i v prvním pololetí školního roku a týkaly se například vzniku a vývoje vesmíru i problematiky umělé inteligence.

Na konec dubna je v součinnosti s Obchodní akademií v Slaném a Ústavem pro studium totalitních režimů připravována přednáška o období padesátých let v Československu.

Tyto přednáškové aktivity zajímavým způsobem doplňují a obohacují výchovně-vzdělávací proces nejen v oblasti humanitních, ale i technických věd.

close Studenti mají mnoho příležitostí pro další formy vzdělávání nejen v době výuky, ale i v mimoškolních aktivitách. info Zdroj: se souhlasem Martina Šturma zoom_in Studenti mají mnoho příležitostí pro další formy vzdělávání nejen v době výuky, ale i v mimoškolních aktivitách.

V aule gymnázia se také letos konal již devátý ročník přednáškového vzdělávacího cyklu Regio Slanensis, kde vystoupili se svými příspěvky historici, cestovatelé a publicisté. Letošní novinkou byla prezentace studenta oktávy slánského gymnázia Mateje Šmehýla o životních osudech slánského rodáka Oskara Fischera, spoluobjevitele Alzheimerovy choroby.

Velká pozornost na naší škole je věnována rovněž návštěvám divadel i kin. V letošním školním roce žáci školy měli možnost navštívit v říjnu představení Vinohradského divadla v Praze, v lednu pak Městského divadla v Slaném i kladenského divadla.

V závěru loňského roku studenti GVBT zhlédli v slánském kině film Bratři.

Studentky a studenti gymnázia navštívili i výstavy a expozice ve slánském Vlastivědném muzeu a Knihovně Václava Štecha. Přímo ve škole pak bylo možno v lednu zhlédnout výstavu o historii samizdatové literatury, kterou slánské gymnázium připravilo ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla.

Žáci školy se pravidelně zúčastňují mnoha exkursí, včetně vzájemných výměnných aktivit s partnerskými školami v Pegnitz (SRN) a Novém Sadu v Srbsku. V následujících týdnech se uskuteční tematické exkurse do Maďarska a Velké Británie.

Častým cílem exkursí je pochopitelně hlavní město Praha, kde žáci školy letos například navštívili Muzeum komunismu, Českou národní banku, Technické muzeum, Český hydrometeorologický ústav, Vyšehradský hřbitov, Knihovnu Václava Havla a Muzeum Franze Kafky.

V prosinci se konají již tradiční návštěvy drážďanských vánočních trhů. V zimních měsících škola organizuje týdenní lyžařské kursy v Krkonoších a rakouských Alpách. Letní sportovní kurs se koná v červnu v Zbraslavicích u Kutné Hory.

Na závěr školního roku je připravena přírodovědná expedice na Bílichovsko.

V rámci výchovy proti všem formám rasismu, xenofobie a antisemitismu se v aule školy uskutečnily dvě přednášky o současné situaci v Izraeli, na které navazoval následný projektový den o historickém vývoji antisemitismu a důsledcích holocaustu.

Žáci školy se zúčastnili rovněž exkursí do Židovského muzea v Praze a někdejšího terezínského ghetta.

V spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR od března tohoto roku probíhá na škole tříměsíční výuka českého jazyka pro občany Ukrajiny, kteří jsou zaměstnáni v místních podnicích.

Díky báječnému programu na podporu inovací, který spustil Krajský úřad Středočeského kraje, jsme si mohli zakoupit elektronový skenovací mikroskop. Naši žáci se tak mohou seznámit s moderním přístrojem a proniknout do nanosvěta – přístroj dosahuje rozlišení 5 nm a zvětšení 15x až 150 000x. Mohou se tak tedy připravit na budoucí vědeckou kariéru a budou zvládat i práci operátora elektronového mikroskopu, což je profese žádaná a poměrně vzácná.

Letos již po čtrnácté pořádají Laborky.cz ve spolupráci s Gymnáziem Václava Třebízského a Hvězdárnou Jaroslava Trnky popularizační celoevropskou akci Noc vědců. Škola bude plná pokusů, hlavní přednášku bude mít Ing. Dana Drábová, Ph.D., Dr. h. c. mult. Na tuto akci se můžete těšit 27. 9. 2024.

Naše škola se díky aktivitám skupiny Laborky.cz stala partnerskou školou projektu projekt ESERO pro Českou republiku realizovaný týmem Hvězdárny a planetária

Praha a Hvězdárny a planetária Brno. I díky těmto aktivitám se nám podařilo ve spolupráci s Evropskou kosmickou agenturou realizovat 5 experimentů na Mezinárodní vesmírné stanici a zapojit se již podruhé do projektu Czech Rocket Challenge, ve kterém jsme si zkonstruovali vlastní raketu, kterou jsme vypustili do výšky skoro 1 km.

Laborky také již 14 let připravují pokusy pro pořad Zázraky přírody České televize a popularizují přírodní vědy nejen na školách a ve školkách, ale i mezi širokou veřejností.

Jsme prostě „Škola, kde to žije!“