Konferenci tradičně organizuje spolek Wotrubia, spolupořadateli jsou Středočeská vědecká knihovna v Kladně, Gymnázium Václava Beneše Třebízského ve Slaném a Občané města Slaného. Finanční příspěvek poskytlo město Slaný a Středočeský kraj, částečně přispěl též spolek Wotrubia.

Slavnostní zahájení proběhne v 9 hodin a pak už se návštěvníci se mohou opět těšit na zajímavá a dosud nezpracovaná témata:

Program:
1. Václav a František Cifka. Rodáci z Třebíze a jejich cesta na dvůr portugalského krále a budyňskou radnici. (Jaromír Tlustý)
2. Pozapomenutí cukrovarničtí podnikatelé na Slánsku, aneb bratři Beniesové ve Zvoleněvsi 1888-1908m (PhDr. Pavel Dufek, Ph.D., Mgr. Michal Novotný, Ph.D.)
3. Teorie filmu v myšlení Karla Scheinpfluga (Mgr. Milan Hes, Ph.D.)
4. Rakousko-uherští námořníci ze Slánska (Lubor Kunc)
5. Sebevraždy vojáků ze Slánska 1914 – 1920 (Ing. Bc. Pavel Bartoníček)
6. Hasič a odbojář Josef Sušánek. Příběh muže, který neprozradil. (Jáchym Pešata)
7. Oceňovaný důstojník, nemilovaný velitel. Bedřich Neumann a československá armáda. (Mgr. et Mgr. Zdenko Maršálek, Ph.D.)
8. Soudní proces Jaroslava Jana Pály a společenská atmosféra prvních poválečných let (PhDr. Vojtěch Kyncl, Ph.D.)
9. Ze Slaného k osvobození Kuvajtu. Účast české jednotky ve válce v Zálivu 1991. (Ing. Lubomír Šmehlík, pplk v.v.)

Na závěr bude slavnostně představen nově vydaný sborník Historie nikoho nezabije – Slaný a Slánsko ve XX. století z ediční řady Historie Slánska ve XX. století. V něm bude zveřejněno sedm studií, vycházejících z příspěvků, přednesených na konferenci v roce 2020.

Historická konference Malý region, velké dějiny – Slaný a Slánsko ve XX. století - plakát.Historická konference Malý region, velké dějiny – Slaný a Slánsko ve XX. století - plakát.Zdroj: spolek Wotrubia

Autor: Pavel Bartoníček, spolek Wotrubia

#clanek|6180351#

#clanek|6174567#