Právě z tohoto domu odjely dne 22.2.1942 na cestu bez návratu transportem Y z Kladna do Terezína dvě tuchlovické rodiny - rodina pana MUDr. Mandelíka včetně dvou dětí ve věku 4 a 5 let a dále rodina Scheiderových, která se do Tuchlovic přistěhovala krátce před kladenským transportem. Ku příležitosti smutného výročí 75 let od největší hromadné vraždy tuchlovických obyvatel byla dále připravena vzpomínková akce v obřadní síni obecního úřadu, výstava, nazvaná Deset hvězd pro Tuchlovice.

Výstava byla zároveň poctou panu MUDr. Bedřichu Mandelíkovi, výjimečnému člověku i lékaři, který byl prvním stálým lékařem v obci Tuchlovice, jediným praktickým židovským lékařem s připuštěním k provozování praxe v okrese Slánském a vedoucím lékařem nemocnice v ghettu Terezín.

K vidění zde byly mj. předměty zapůjčené z pozůstalosti rodiny Mandelíkových včetně originální židovské hvězdy, předměty ze synagogy v Novém Strašecí, kronika obce Tuchlovice a další dokumenty. Během pátrání po osudu židovských obyvatel obec Tuchlovice oslovila řadu institucí zejm. Židovské muzeum v Praze, Národní archiv v Praze, Památník Terezín – Muzeum ghetta, Státní muzeum Auschwitz – Birkenau, Státní okresní archiv Kladno, Státní okresní archiv Rakovník, Muzeum v Novém Strašecí, Muzeum v Říčanech. Za zapůjčení předmětů obec Tuchlovice děkuje Muzeu v Novém Strašecí, Muzeu v Říčanech, Státnímu okresnímu archivu Kladno a občanům z Tuchlovic a z Nového Strašecí. Výstava se setkala s velkým ohlasem a byla navštívena také žáky Základní školy.

Veronika Zelenková