Lidé darovali v Bille 851 kg trvanlivých potravin a 62 kg drogistického zboží. V Kauflandu Slaný se podařilo vybrat celkem 844 kg trvanlivých potravin a 28 kg drogistického zboží.  Všechny potraviny a drogistické zboží budou uskladněny přímo ve Slaném, a to ve skladu Farní charity Slaný a následně rozdělovány ve spolupráci s Odborem sociálních věcí Městského úřadu Slaný.

Jak zmiňuje ředitelka Farní charity Slaný Nina Kubištová, letošní podzimní sbírka byla velmi náročná nejenom po organizační stránce, ale také po stránce naplnění všech opatření týkající se nařízení Vlády ČR ve věci šíření onemocnění Covid-19.

"Touto cestou bych ráda poděkovala především všem dobrovolníkům, zejména pak skautům ze skautského střediska Modrý kruh Slaný, díky kterým se podařilo samotnou sbírku uskutečnit. Mé veliké díky patří všem dárcům, jimž není lhostejný osud lidí ohrožených chudobou či sociálním vyloučením. Také bych ráda poděkovala bratřím z kláštera bosých karmelitánů, kteří laskavě poskytli prostory pro uskladnění všech darů," uvedla ředitelka.

Činnost a služby Farní charity Slaný lze podpořit také finančně, a to na čísle účtu: 274 01 274 01 / 0600. Mnohokrát děkujeme.

Autor: Nina Kubištová