Těm z vás, kteří nevědí, odkud je Vám jméno Františka Tomíka povědomé, zrekapitulujeme jeho aktivní zapojení do kulturního života v Kladně:

Kromě vlastní výtvarné tvorby napomáhal vzniknout mnoha kulturním aktivitám a to nejen v Kladně. Začátkem 80. let spoluzakládal Jazz klub Kladno (s ing. V. Beránkem a J. Michlem), který organizoval festival Jazz Podium (šlo o propojení jazzové hudby a divadla). Byl u vzniku Kladenských dvorků (s V. Stříbrným, V. Kestřánkem, M. Petriščákem, Klubkem 55 a ostatními vystavujícími autory).

V 80. letech vedl jako kurátor kladenskou Galerii 55 (vystavovali zde např. sestry Jitka a Květa Válovy, Olga Čechová, Zdena Fibichová, Václav Frolík, Jiří Hanke, Vladimír Jarcovják, Jiří John, Čestmír Kafka, Eva Kmenová, Jiří Načeradský, Vladimír Preclík, Zdeněk Šimek, Adriena Šimotová, Karel Vaca, Aleš Veselý, Olbram Zoubek, Stanislav Zippe a další výtvarníci.

V Klubku 55 organizoval poslechové pořady Ro(c)kování s Jiřím Černým a přednáškový cyklus o výtvarném umění s PhDr. Bohumírem Mrázem. V roce 2003 založil se Z. Kuchyňkou, Z. Maninou, M. Petriščákem Občanské sdružení Pro-art, které od roku 2004 pravidelně pořádá výtvarné bienále Kladenský salon, který se letos dočká svého 11. pokračování.

Vystavený cyklus Galerie začal vznikat v nedávné době, kdy se kvůli epidemii a karanténě uzavřely galerie a možnost setkávání výtvarných umělců či veřejná prezentace jejich děl byla prakticky nemožná. Přerušovaly se mnohé osobní kontakty a výtvarníkům nadlouho zůstala osamocená práce v jejich ateliérech.

Tehdy napadlo malíře Františka Tomíka proměnit některá svá plátna v jakousi imaginární galerii, jejíž prázdné prostory obývají spolu s obrazy barevní ptačí návštěvníci. A protože tato dobře utajená noční setkání v liminálních, opuštěných sálech bývají pokaždé výjimečná, odehrávají se v těchto místech různé nepatřičnosti, schválnosti, hry nebo nečekaná setkání, která nastávají vždy, když se ostraha nedívá. Většinou jde o krátké okamžiky, které se mnohdy nepodaří ani včas celé zachytit a pečlivě zdokumentovat, ale pokud ano, je naděje, že tyto tiché hry zaujmou i ostatní pozorovatele…

Výstavu uvede autor předchozí výstavy – Jiří Hanke.

Těšíme se na Vás!