Hlavním smyslem Keltského telegrafu je návrat k Matce Zemi s přicházejícím jarem, jenž vrací světlo do krajiny, což i my symbolicky činíme předáváním  světleného signálu, který, putujíce mezi lidmi, je vzájemně propojuje.

A to je i další z poselství této akce - obnovení spojení mezi lidmi na duchovní úrovni. Proto k telegrafování přistupujte s láskou, pokorou, laskavostí i soucitem. Stejně jako my potřebujeme tuto Zemi, potřebuje i ona nás.

Vlastimil Hela, koordinátor (vrchní čert) Keltského telegrafu