Moravské koniklece velkokvěté pomalu odkvétají, naopak převážně v Čechách se vyskytující koniklece luční jsou v plném květu a výhradně české koniklece otevřené se na květ pomalu chystají. Těžiště vycházek se proto přesouvá do Čech. Již ve čtvrtek 13. dubna můžete navštívit vůbec nejbohatší lokalitu koniklece lučního českého u nás (až několik tisíc květů) na Pitkovické stráni, 15. dubna se můžete za konikleci vypravit na Homoli nedaleko Vraného nad Vltavou a 16. dubna na Kladensko. V sobotu 22. dubna máte na výběr hned ze dvou vycházek – okolí Bělé pod Bezdězem nebo severní okraj Prahy. Podrobnosti (a možná i nějaké další vycházky, které ještě mohou v průběhu času přibýt) najdete na www.rokkoniklecu.cz.

Právě u konikleců lučních je i největší šance na objevení nových lokalit. Zatímco koniklece otevřené a koniklece velkokvěté u nás pravidelně monitoruje Agentura ochrany přírody a krajiny (což neznamená, že se občas nějaké nová lokalita neobjeví), konikleci lučními se nikdo systematicky nezabývá.

Připomínáme proto výzvu k mapování konikleců. K mapování lze využít formulář www.rokkoniklecu.cz/mapovani nebo projekt Mapování konikleců v aplikaci iNaturalist (v aplikaci vyhledáte projekt, připojíte se k němu a přidáváte svá pozorování). Mapují se koniklece mimo přírodní rezervace, přírodní památky a samozřejmě mimo výsadby na zahradách a v parcích.

Také příspěvky do koniklecové soutěže se postupně scházejí. Na zasílání výtvarných děl, literárních textů či map je sice ještě čas, uzávěrka je až v srpnu, ale kdy jindy se zabývat konikleci než právě v této době, že? Podrobnější informace na  www.mopici.cz/rok-koniklecu.

Putovní výstavu k Roku konikleců – dva bannery s informacemi o našich druzích konikleců a jejich ochraně – lze v dubnu spatřit například v Brně v sídle spolku Rezekvítek, v Bečovské botanické zahradě, v Hluku, na pražském Ekofestu či na oslavách Dne Země v Prostějově. Bližší informace lze nalézt taktéž na www.rokkoniklecu.cz.

Rok konikleců vyhlásil Český svaz ochránců přírody s cílem upozornit veřejnost nejen na tyto krásné a ohrožené rostliny, ale jejich prostřednictvím i na nutnost ochrany stepí a lesostepí v naší krajině.

Český svaz ochránců přírody