Krajina, vedle portrétu a aktu, je jedním ze základních témat fotografie.Byla vždy fotografům inspirací ke ztvárnění a za léta od vynálezu fotografie (1839) prošla mnoha způsoby pojetí. Výstavou se snažím na několika ukázkách fotografií současných autorů přiblížit jejich různé pohledy na mnohotvárnost krajiny.

Zastoupena je zde jak klasická krajinářská tvorba (Karel Kuklík, Richard Homola), tak městská krajina (Václav Chochola, Petr Zhoř), industriální krajina (Jaroslav Vyšín), postindustriální krajina (Peter Goldsmith, Šimon Vejvančický), konceptuální krajina (Bohdan Holomíček), minimalistická krajina (Jiřina Hankeová), tělo/figura v krajině (Vladimír Birgus, Roman Sejkot, Evžen Sobek), krajinný detail (Jacqueline Salmon), manipulovaná krajina (Jan Pohribný, Jiří Hokův, Karel Pazderka), krajina těla (Zdeněk Lhoták), či krajina duše (Ľubo Stacho).

Na všech vystavených fotografiích nacházíme jedno, úctu ke krajině.

Autor: Jiří Hanke, kurátor výstavy