K uctění jejich památky byl dne 24. srpna 2015 v parčíku u haly starého ruzyňského letiště v Praze slavnostně odhalen památník věnovaný 70. výročí návratu československých letců z druhé světové války. Památník připomíná událost, kdy se dne 13. srpna 1945 do osvobozené vlasti vrátili z Velké Británie čeští a slovenští letci ze čtyř československých perutí RAF.

Vzpomínka na návrat našich letců z Velké Británie před 78 lety se konala 14. srpna 2023 v 11.00 hod. před tímto pomníkem. Trubač zatroubil 3x signál „Pozor“, byly položeny věnce a kytice. Pietního aktu se zúčastnili také zástupci kladenských legionářů. Kytici položila delegace ve složení Jan Malý a Miroslava Čížková. Památka letců byla uctěna minutou ticha a zazněla večerka.

Po přivítání hostů s hlavním projevem vystoupil Ctirad Mikeš, bývalý starosta města Mělník, dále projev přednesla Radka Konderlová, vrchní ředitelka sekce průmyslové spolupráce Ministerstva obrany. S projevem rovněž vystoupili Matt Field, britský velvyslanec v České republice a Pavel Rubík, místostarosta města Slaný.

Božena Hlaďová, vdova po generálmajorovi Jaroslavu Hlaďovi hovořila o tom, jak těžký byl návrat letců do vlasti. Několikrát byl z politických důvodů odložen, dočkali se až po dlouhých třech měsících po ukončení války. Po projevech zazpíval ženský pěvecký sbor Consortium Camerale Slanense ze Slaného. Pietní akt zakončily státní hymny Slovenské republiky, Velké Británie a České republiky.

Členové Československé obce legionářské Kladno byli potěšeni, že se mohli setkat s významnými hosty, s Annou Vranskou, vdovou po brigádním generálovi Pavlu Vranském, Jitkou Režnou-Fajtlovu, mladší dcerou generálporučíka Františka Fajtla, Boženou Hlaďovou, vdovou po generálmajorovi Jaroslavu Hlaďovi a Zuzanou Husmannovou, vdovou po Richardu Husmannovi.

Poděkování patří generálporučíkovi v. v. Jiřímu Martinkovi z Klubu generálů ČR a Lukáši Vorlíčkovi ze Společnosti patriotů Slaný za zorganizování této akce.

Nikdy nesmíme zapomenout.