Večer moderoval Václav Žmolík, který představil dirigenta Ústřední hudby Armády České republiky, její členy a sólisty. Úvodí slovo přednesl ředitel Památníku Lidice Eduard Stehlík. Před zahájením koncertu předal ocenění Památníku Lidice dirigentovi pplk. Jaroslavu Šípovi a přivítal všechny přítomné.

Starostka obce Lidice Veronika Kellerová uvedla, že letošní koncert se nese ve znamení vzpomínání a přednesla svoje osobní vzpomínky. Následně byl promítnut dokument s názvem Ves lidí, který přiblížil Lidice před a po vypálení. Vzpomínání bylo věnováno třem přeživším lidickým dětem, které zemřely v posledních letech, Marii Šupíkové, Václavu Zelenkovi a Jiřímu Milerovi.

Koncert byl uměleckým zážitkem a všichni účinkující byli odměněni dlouhým a zasloužilým potleskem. Na závěr zazněla státní hymna. Součástí programu bylo, tak jako v předchozích letech, čtení jmen zavražděných lidických dětí a byly zapáleny svíčky v místech, kde stávala původní lidická stavení. Všichni přítomní si uvědomovali neuvěřitelnou zrůdnost nacistického běsnění a mnozí odcházeli se slzami v očích.

Koncertu se zúčastnila hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková, přeživší lidické děti Pavel Horešovský, Jiří Pitín, Jiří Korecký, rodinní příslušníci zavražděných lidických občanů, dcera akademické sochařky Marie Uchytilové (autorky sousoší lidických dětí) Sylvia Klánová a také zástupci kladenských legionářů.