Na pódiu se ocitla dřevěná soustava s kůlem, dlouhý provaz a další pomůcky sloužící k vykřesání živého ohně. Taháním provazu omotaného kolem dřevěného kůlu mělo postupně dojít k tření dřevěného kůlu do podlážky. Skupiny na obou koncích provazu se snažily hodně, ale přece jenom to nestačilo. Bylo nutno pozvat další pomocníky. Pak už se začalo dařit.

Neustálým otáčením kůlu z lipového dřeva vznikla jemná hmota, která se dalším třením zahřála natolik, že vykřesala jiskru a foukáním dokonce zapálila připravený jemný a hořlavý materiál. Živý oheň pak bylo možno přenést do lucerniček. Pro místní i návštěvníky odjinud to byl jedinečný zážitek.

Jana Jirásková