Úvodní slovo měla paní starostka, následně kronikářka obce paní Štancová, která nám o vzniku stehlíka ve znaku řekla více. Hudební doprovod nám dělal žák naší ZŠ Hubert, v doprovodu na elektrické klavesy.

Návštěvníci měli dále možnost prohlédnout si a zakoupit mnoho dalších snímků ptactva, které zachytil pan Hora. Fotek bylo před sedmdesát. 

Obecní úřad Stehelčeves