Dne 24. listopadu 1913 byl založen Sportovní klub Doksy, který ale v průběhu 1. světové války zanikl, jehož členové pak od roku 1918 založili sportovní kroužek S. K. Podskalí. Když pak tento prostor opustili, mohlo se tam začít hrát divadlo.

K založení divadelního spolku zcela jistě přispěli Václav Šimek (tvůrce divadelních kulis) a František Rohan. Již od roku 1933 organizovali nastudování různých divadelních her, ve kterých hráli naši občané. Hrálo se jak na sále v 1. patře hostince na Krahulci, tak později v přírodním divadle.

Toto přírodní divadlo začalo svoji divadelní slávu nastudováním hry Naši furianti. Premiéra hry, za hojné účasti diváků byla krásného slunečného dne 13. července 1941. Následující léta pak zde až do 60. let minulého století byla svědkem mnoha jak divadelních her, tak různých slavností a koncertů.

Zachovali se fotografie jak z tohoto prvního představení, tak fotografie celého areálu, včetně již zmíněných dřevěných kulis (zámeček, hostinec, chalupa, kamenná schodiště atd.)

Neúprosný zub času, zrovna tak jako vandalové, zapracoval na tomto areálu. Postupně se rozpadly a vyhořely kulisy, areál zarostl náletovými dřevinami, kamenné schody se sesunuly.

Den otevřených dveří na psím cvičišti u Ploché dráhy ve Slaném.
Kynologové předváděli nováčkům psí výcvik

V souvislosti s obnovou celého prostoru hřiště hledal Obecní úřad také prostor pro konání různých kulturních a společenských akcí v obci. Oko padlo na bývalé přírodní divadlo. Potom svitlo na lepší časy. Byla získána dotace z Ministerstva pro místní rozvoj z programu Podpora rozvoje regionů a to ve výši 3 miliony korun. Bylo možno zahájit práce na  tvorbě projektu Obnova přírodního divadla Doksy. Jako hlavní projektant byla zvolena Lenka Celmanová z Doks č.187 Územní rozhodnutí o začátku stavby padlo 6. září 2017.

Prostor přírodního divadla byl rekultivován a upraven pro potřeby kultury v obci. Byl tam znovu zaveden el. proud, vodovod a upraven celý prostor, který byl přizpůsoben dnešním potřebám.

(Ne)obyčejné prázdniny nabídly i Slepičí pohádku.
(Ne)obyčejné prázdniny se slánskou knihovnou

Stavba byla zadána firmě Kostka – stav ze Družce.

Stavební dozor na stavbě byl svěřen Pavlovi Kuškovi.

Začalo se tedy budovat. Musela být vykácena celá řada náletových dřevin, srovnán terén, byly postaveny kamenné pískovcové podezdívky, krásné schodiště, přístupová cesta. Vybudováno bylo podium, domeček s příslušenstvím, tři dřevostavby (pro občerstvení).

Kolaudace celé stavby se uskutečnila za krásného slunečného dne 23. června 2020.

Autor: Marta Pospíšilová