Díky bezlesému charakteru nalezneme na Rané dochovaná společenstva přirozených středoevropských stepí. Jedná se o velmi cenné ukázky stepních trav, jako je např. ovsíř stepní. Specifické pro Ranou jsou rozsáhlé kavylové stepi, tvořené kavylem sličným (jedna z forem tohoto kavylu: kavyl sličný lysý se vyskytuje pouze na Rané), kavylem péřitým, kavylem chlupatým a kavylem vláskovitým. Jihozápadní vrchol Rané byl prohlášen Národní přírodní rezervací.

Autor: Jana Jirásková