Akci zahájil starosta obce Svinařov Jaroslav Pružinec. Ten podporuje spolupráci sportovních klubů a to AFK Svinařov a ZKO U Otroka se zaměřením na sportovní aktivity. Talentované mládeže. Výtěžek z této výstavní akce půjde opět na společenské aktivity integrace osob s mentálním a kombinovaným postižením, formou workshopu.

Velký dík patří výhradnímu sponzorovi této akce, firmě Euroben, výhradnímu dovozci krmiv Happy dog. Tímto bychom chtěli poděkovat obyvatelům obce Svinařov, za jejich podporu a vstřícnost, zde tyto akce konat. Počasí se vydařilo, všichni účastníci byli velice spokojeni.

Autor: Michael Kodet, ZKO U Otroka