Klienti byli vždy s naším vystoupením spokojeni a často si s námi od srdce a s nadšením zazpívali. Potlesk i jejich úsměvy jsou pro nás vždy velikou pochvalou a radostí.

Na úterním koncertu, který se pořádal s doznívající náladou nedávných Vánoc, se sešlo cca 25 lidí, kteří se na nás těšili a s radostným očekáváním dorazili v podvečerní hodině do kinosálu v 1. patře budovy META.

Atmosféra koncertu byla milá, nenucená, uvolněná a optimistická… naším zpěvem jsme skutečně udělali radost posluchačům i všem zúčastněným. Závěrečný aplaus a společný zpěv byl znamením, že je nám společně dobře a že zpěv skutečně zlepšuje náladu. Proto zase určitě za rok přivítáme pozvání paní Jiřinky.

Ilustrační foto.
Ukažte, jak led čaruje. Pošlete nám fotografie zamrzlé ledové krajiny

Naše sbormistryně Lenka Kubínová srší vždy optimismem a empatií, je přátelská a má pro nás, amatéry a dobrovolné zpěváčky, kdy každý z nás má jiné zaměstnání a někteří ještě studují, vždy pochopení a umí nás správně namotivovat. Pod jejím vedením jsme dosáhli již mnoho úspěchů nejen v kladenském regionu, ale i v celostátní soutěži pěveckých sborů a také při koncertech ve Vitry poblíž Paříže.

Již nyní se uvažuje i o letním koncertě, uvidíme, co Klub volného času v METĚ Kladno vymyslí. Z naší strany budeme zpívat rádi i pro další obyvatele METY a nejen METY, ale i pro veřejnost. Chceme svým zpěvem přinést radost do lidských srdcí.

Základní umělecká škola, Moskevská 2929, Kladno - Rozdělov (dříve Lidová škola umění) je součástí výchovně - vzdělávací soustavy; je zařazena do sítě škol. ZUŠ je umístěna v prostorách Základní školy, Moskevská 2929, Kladno, která má rozšířenou hudební výchovu a obě školy v tomto směru úzce spolupracují. My jsme smíšený pěvecký sbor Gaudium Kladno, který je součástí ZUŠ. GAUDIUM = latinsky RADOST