U protidrogového vlaku nechyběli ani zloničtí hasiči, strážníci městské policie a zástupce Českého červeného kříže z Kladna i Slaného. Zahájení expozice se zúčastnili starosta Slaného Martin Hrabánek a místostarosta Radek Vondráček.

Revolution train je preventivní projekt založený na smyslovém prožitku a interaktivitě. Multimediální vlaková souprava je unikátním nástrojem, který přináší novou formu všeobecného preventivního programu skrze interaktivní a zážitkové vzdělávání.

Cílem vlakového programu je prostřednictvím zapojení všech lidských smyslů efektivně zapůsobit na návštěvníka vlaku, na jeho pohled na legální i nelegální drogy, závislosti a inspirovat jej k pozitivním životním volbám. 

Cílovou skupinou jsou žáci a studenti všech typů škol a jejich učitelé. Jde především o děti a mládež ve věku 12 až 17 let. Další cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi a dospívajícími ve věku 10 až 17 let a další zástupci veřejnosti, kteří se zajímají o danou problematiku..