Soubor staročeských vyšívaných krojů má obecní úřad ve svém archivu. Mnoho let jsme je půjčovali na máje do okolních obcí. Letos jsme je konečně vyvětrali sami. Mládež se oblékla do krojů a v sobotu 6. května ve 14 hodin po úvodním tanci pod májkou se vydal májový průvod po obci Knovíz.

K převážení kapely a občerstvení byl využit nový obecní traktůrek a celý průvod doprovázel i krásný kůň, který byl velkou atrakcí a mohly se na něm svézt i naše děti.

V areálu bývalé vodárny v Brandýsku uspořádal Klub vojenské historie oslavu 78. výročí osvobození obce a konce druhé světové války.
Video, foto: Bitva o Brandýsek. Místní oslavili 78. výročí osvobození

Po více než třech hodinách, kdy průvod obešel celou vesnici, jsme opět ukončili putování v parku u obecního úřadu. Po závěrečném tanci mazurka a po smuteční skladbě jsme našeho patnáctimetrového krále porazili a odnesli výherkyni do ulice U Kostela, kde je nová bytová zástavba.

Večer od 20 hodin se celá parta bavila při večerní zábavě v parku za obecním úřadem, kde hrála kapela Tancovačka ze Slaného pod vedením Martina Dvořáka.

Celá sobota i sobotní večer se mimořádně vydařily, počasí přálo, sluníčko nám svítilo a už nyní si přejeme, aby nám podobně krásné počasí přálo i při dalších obecních akcích.

Vítězslav Richter, starosta obce Knovíz