Nové stromy tak dobrovolníci vysázeli na Ořechovně směr Brandýsek, u čističky odpadních vod a na cyklostezce směr Slaný.

Vysazovali se různé druhy stromků za pomoci zkušeného zahradníka. Účast byla hojná a velice děkujeme všem za pomoc a také děkujeme kamarádům z obce Brandýsek, kteří se výsadby také zúčastnili.

Díky této akci máme ve svém okolí o 49 stromů víc.