Ze slánského vlakového nádraží se odjíždělo brzy ráno, díky výluce na původně plánované trase mezi stanicemi Podlešín – Středokluky se cestovalo přes Kralupy n.Vl. a Kladno.

Jízda se tak prodloužila, na zábavě ve vagónu to však pranic neubralo, naopak. Za Nučicemi čekala výletníky jízda po osobní dopravou příliš nevyužívané vlečce společnosti Lomy Mořina a.s., po které se dostali až do blízkosti lomů Malá a Velká Amerika.

Zde si výletníky přebrali místní průvodci, kteří je nejdříve vybavili ochrannými přilbami a následně ve dvou skupinách provedli štolami lomu Malá Amerika. Úchvatné pak byly pohledy na samotný lom bočními „okny“, na konci štoly pak čekala účastníky děsivá legenda o přízraku Hanse Hagena a jeho zvon.

Před vernisáží se v audio sále knihovny uskutečnila doprovodná přednáška Michala Schustra.
Putovní výstavu Osudy Romů za druhé světové války lze vidět v kladenské knihovně

Po prohlídce štoly následovalo občerstvení ve formě opékání donesených buřtů, po tomto posilnění se výletníci vydali na očekávanou cestu na dno jinak nedostupného bývalého lomu Velká Amerika. Nádherné přírodní scenérie a výkony přítomných potápěčů pak byli všem odměnou za namáhavou cestu na dno.

Poté následovala již jen zpáteční cesta s tradiční přestávkou na občerstvení v Hostivicích. Dle spokojených komentářů účastníků je možno konstatovat, že se akce líbila. Tou další pak bude výlet stejným vagónkem do velkolomu Čertovy schody a do Koněpruských jeskyní, který se uskuteční v sobotu 27. května 2023. Veškerá informace o činnosti muzea je možno čerpat na internetové stránce www.vytopnaslany.cz a na facebooku.

Pavel Nepil