Nakonec byl vybrán termín v pátek 16. června. Mezitím proběhla ještě vystoupení ve Vraném, v Třebízi a hrali jsme i pro žáky ZŠ Peruc. Ve Slaném děti hrály s velkým zaujetím, prostředí kamenného divadla bylo hodně motivující.

Na závěr zažili všichni účinkující standing ovation plného divadla a květinové poděkování pro každého vystupujícího. Byl to pro ně skutečně silný zážitek.

Pokud by přece jenom někdo chtěl představení ještě shlédnout, může se přijít podívat do Velvar, kde bude poslední vystoupení pro žáky ZŠ Velvary od 10.30 hodin u Malovarského rybníku - Malvaňáku.

Daniela Doskočilová, Základní škola a Mateřská škola Klobuky