V některých písních vystoupily jako sboristky dcery paní Noskové. V pestrém programu byly předneseny jak písně klasiků, tak skladatelů populární hudby. Posluchači zcela zaplnili kostel a umělce odměňovali vřelým potleskem. Pro všechny to byl krásný kulturní zážitek.