Po loňském úspěchu by se zdálo, že jej lze nyní těžko překonat. „Loňský koncert, na který jsme si ke spolupráci pozvali cimbálovku Muzička, byl opravdu výjimečný. Tím letošním koncertem se jej ale nesnažíme trumfnout. To ani nejde, i když byl svým způsobem také výjimečný,“ vysvětlil Karel Procházka, sbormistr Chorus Carolinus.

Koho jste si pozvali tentokrát?

Zpočátku šlo jen o smělý nápad, ale zadařilo se. Pozvání ke spolupráci přijal mezinárodně uznávaný soubor, specializující se na barokní hudbu v původní interpretaci na dobové nástroje Musica Florea.

Vaše soubory tedy mají k sobě blízko, specializujete se na stejný druh hudby.

V jistém smyslu ano. Ovšem Musica Florea pod taktovkou svého zakladatele, skvělého Marka Štryncla, je profesionální soubor s nejlepším uměleckým renomé. Kromě jiného se především věnují oživování prvotřídní barokní hudby, zejména dílům Jana Dismase Zelenky (1679-1745). My se na poloprofesionální úrovni věnujeme zapomenuté hudbě našeho regionu, kde se vyloženě barokní hudba dochovala poskrovnu. Za to pozdně barokní nebo raně klasicistní ano, a té se již 18 let věnujeme.

A jak vypadal program koncertu?

Spojili jsme síly. Na programu byly naše adventně vánoční skladby z chrámových sbírek Kladna, Smečna a Zlonic, ale v původní znějící podobě tak, jak je přes 200 let nikdo neslyšel. Na koncertě navíc zazněly i tři úplné novodobé premiéry skladeb Františka Xavera Brixiho (1732-1771).

Představení souborů:
Soubor Musica Florea vznikl roku 1992 jako jeden z prvních výrazných počinů na poli stylově poučené interpretace hudby v České Republice. Založil ho violoncellista a dirigent Marek Štryncl. Hra na originální nástroje nebo jejich kopie podložená studiem dobových pramenů a estetiky a kreativní oživování zapomenutých interpretačních stylů i prostředků tvoří nezbytný základ činnosti souboru a jsou zároveň zárukou jeho renomé. Repertoár souboru zahrnuje instrumentální komorní hudbu, světské i duchovní vokálně-instrumentální skladby, orchestrální koncerty i monumentální skladby symfonické, operní a oratorní od počátků baroka po 20. století. Soubor hostuje na významných světových festivalech a spolupracuje s význačnými sólisty i ansámbly (např. Magdaléna Kožená, Phillipe Jaroussky, Nancy Argenta, Veronique Gens, Paul Badura – Skoda, Susanne Rydén, Orlando Consort, Les Pages et les Chantres du Centre de Musique Baroque de Versailles, Le Poeme Harmonique, Boni Pueri). Obdržel řadu prestižních ocenění.

Soubor Chorus Carolinus vznikl roku 1997. Na repertoáru má skladby především regionálních autorů od 18. století po současnost, ale také oratorní díla G. F. Händela. Od r. 2001 uvádí cyklus koncertů “Obnovené premiéry skladeb smečenského kůru”, od r. 2007 je spolupořadatelem Smečenského varhanního festivalu na nejstarší varhany střední Evropy. Natočil dosud 16 CD s originální hudbou.

Karel Procházka - sbormistr Chorus Carolinus