Kampaň Ukliďme svět pořádá už 31 let Český svaz ochránců přírody. Cílem je s pomocí dobrovolníků uklidit co nejvíce odpadu z nelegálních skládek v přírodě, ale i z ulic obcí a jiných veřejných prostor. Dobrovolníci jakéhokoliv věku úklidem získají nejen dobrý pocit, ale také vztah k dané lokalitě a přírodě vůbec. Proto má akce i vzdělávací přínos a vede účastníky k odpovědnosti za stav našeho životního prostředí.

Úklidy organizují jednotlivci, organizace, školy i firmy. Často se do nich zapojují celé rodiny, skupiny přátel nebo sousedů či kolegů. Akce tak mohou mít i komunitní charakter a pozitivní dopad na vzájemné vztahy. Společný úklid lze využít také jako teambuilding. Zájemci o organizaci úklidu si zde mohou naplánovat vlastní akci.

Pro jednotlivé dobrovolníky, kteří nechtějí zorganizovat vlastní akci, slouží mapa úklidů k výběru úklidu, ke kterému se mohou přidat. Zde naleznou také kontakt na organizátora, který jim podá potřebné informace.

Český svaz ochránců přírody poskytuje organizátorům úklidů materiální podporu a průběžnou metodickou pomoc. Řadu užitečných rad a tipů využívají dobrovolníci na webové stránce kampaně www.uklidmesvet.cz. Přidejte se k nám, a udělejme naše okolí i svět čistější. Pomůžete přírodě a získáte pocit z dobře vykonané práce.

„A pokud uklízíte o prázdninách, ať už na výletech nebo třeba na dětských táborech, nezapomeňte své akce na web také vyplnit. Rádi budeme i za zaslané fotografie,“ doplňuje Markéta Klimo z týmu kampaně Ukliďme svět.

Český svaz ochránců přírody