Podle pověsti se Prokop s Oldřichem na tomto místě setkali při pronásledování bílého jelena v lesích. Prokop zraněné zvíře ošetřil vodou ze studánky a jeho zranění se zahojila. Potom nabral vodu do koflíku a dal napít knížeti. Ten prohlásil: „Voda ze studánky chutnější vína jest“.

Poté oba rozprávěli o víře, o životě, o svých snech a plánech. Výsledkem bylo rozhodnutí založit v místě Prokopovy poustevny, která se nacházela nedaleko, proti proudu řeky Sázavy, slovanský klášter. Ten byl skutečně v roce 1032 založen a dodnes je perlou Posázaví.

Pramenu a místu těchto událostí se říká Vosovka podle osik, kterým se zde daří. Sázavští mniši vybudovali nad studánkou s léčivou vodou dřevěnou kapličku sv. Prokopa, kterou později nahradili kamennou. Nedaleko založili lázně, ty ale později zanikly při výstavbě železnice.

A kde se vzaly otisky pařátů čerta, které jsou dodnes patrné v bývalé křtitelnici, která nyní slouží jako nádoba pro odtok vody pod ruční pumpou? Čertovi totiž vadilo, že svatý Prokop tam křtil malé děti. Ty byly pod boží ochranou a to samozřejmě pekelníkovi náramně vadilo. Jednoho dne to už vzteklý ďábel nevydržel a zabořil drápy svého pařátu do dna křtící nádoby a chtěl ji rozbít. To se ale přepočítal. Neuvědomil si totiž, že na dně zůstala svěcená voda a jeho prsty uvízly ve dnu křtitelnice, od které se nemohly odtrhnout. Dodnes jsou důlky patrné.

| Video: Youtube

Musel tedy prosit Prokopa o pomoc. Ten ho podle pověstí zapřáhl do pluhu a vyoral Čertovu brázdu, táhnoucí se desítky kilometrů mezi Sázavou a Chotouní. Je skutečností, že tato brázda je jednou z největších pravěkých evropských záhad. Dodnes se tvrdí, že po vložení prstů do důlků čert splní každé přání. Rozhodně se ale nedoporučuje čertovu nabídku využít.

Rozsáhlý areál bývalého benediktinského kláštera, který byl „upečen“ v těchto místech mezi Prokopem a Oldřichem, stojí za návštěvu. Prokop se stal jeho prvním opatem. Nejstarší částí jsou základy kostela sv. Kříže a kruhové rotundy se čtyřmi apsidami, které odkryli archeologové v klášterní zahradě. Klášter je střediskem slovanské vzdělanosti. Je to jedno z posledních míst v Čechách, kde se provozovala liturgie ve staroslověnštině.

Romantické městečko Sázava na Benešovsku se kromě neuvěřitelné historie a překrásné přírody může pochlubit také rodákem Jiřím Wachsmannem, hercem známým pod pseudonymem Jiří Voskovec. Jeho spolupráce s Janem Werichem a Jaroslavem Ježkem v Osvobozeném divadle je legendární. Dalším rodákem je Otomar Korbelář, herec a režisér. A nesmíme zapomenout na spisovatele Pavla Kohouta, který zde měl chalupu. Sázavy si užívá také populární spisovatel Michal Viewegh.

Při návštěvě legendami opředeného místa Vosovka v Sázavě mějme na paměti, že svatý Prokop řekl čertovi, prosícího o pomoc věty: „Vím, že budeš žít a škodit tak dlouho, dokud budou mít lidé ve svých srdcích místo pro tvé zlo. Otisky tvých pařátů tu zůstanou pro výstrahu a varování všem, kteří by chtěli využít tvých sil.“ Mějme tato slova na paměti, máme totiž svobodnou vůli a můžeme svobodně volit mezi dobrem a zlem!

Vladimír Havlíček