Stebno u obce Kryry na Lounsku však takové štěstí nemělo. Přes značné škody, které poničily či zcela zdemolovaly střechy na více než 20 domech v této obci, kterou obývá zhruba 120 obyvatel, se na tuto vesnici téměř zapomnělo. Napáchané škody v podobě poničených střech, vysklených oken, polámaných stromů a poničených automobilů byly předběžně vyčísleny na 80 až 100 milionů korun.

Místní skupina Českého červeného kříže Unhošť ve spolupráci s Oblastním spolkem Českého červeného kříže Kladno se rozhodla sbírku na pomoc darovat právě obci Stebno. Velice děkujeme všem dárcům nejen z Unhoště, Kladna, ale i okolí např. Kyšic, Svárova, Lhoty atd. Našel se i dárce plné dodávky stavebního materiálu, kterému touto cestou děkujeme, jenž chce zůstat v anonymitě. Výtěžek sbírky obsahoval již zmíněný stavební materiál, nářadí, elektro potřeby, vrtačky, sekery, lopaty, smetáky, hrábě, krumpáče, stany, reflektory, holinky, plachty na střechy, helmy, suché potraviny, konzervy, drogerii atd. Oblastní spolek ČČK Kladno též nakoupil stavební materiál v hodnotě téměř 6 tisíc korun.

Předání sbírek proběhlo přímo v poničené obci Stebno, jejíž obyvatelé tímto všem dárcům velmi děkují. Na opravě poničených domů se neustále pracuje a místní ještě čeká spousta práce, jejíž postup komplikuje neustálý nedostatek střešní krytiny a řemeslníků. Jeden dům je určen k demolici. Postižený byl i tamní kostel a fara.

Sbírka byla odvezena a předána členy ČČK po dohodě se starostou přímo do obce Stebno.

Autor: Jan Protivínský, OS ČČK Kladno