Veřejné uvedení Slánského obzoru se uskutečnilo ve středu 24. června v Malé galerii Vlastivědného muzea, kde vystoupil s komentovanou prezentací svých příspěvků ředitel slánského muzea Jan Čečrdle, dále zástupkyně ředitele muzea Petra Kubrová a ředitel slánského gymnázia Milan Dundr. Moderátorkou prezentace byla Irena Veverková, tajemnice společnosti Patria.

Obsah Slánského obzoru je již tradičně rozdělen do čtyř částí - Statě a pojednání, Portrétní galerie, Zprávy a Kronika. Statě a pojednání přinášejí odborné texty Milana Dundra Významné stromy, které mají souvislost s Gymnáziem V. Beneše Třebízského ve Slaném, Jana Čečrdleho Jiří Adam z Martinic a Giovanna Gonzaga a Zdeňka Víška Antisemitské nepokoje 1899 ve Slaném pohledem dobového tisku.

Třetí ročník Buskingu pro Slunce.
Busking pro Slunce se konal potřetí

Dějinám dvacátého století jsou věnovány studie Ostraha zámku v Lánech za prezidentů Edvarda Beneše a Klementa Gottwalda (M.Bárta) a Výsledky parlamentních voleb a voleb do zastupitelstev obcí 1990 ve Slaném (M. Hes).

V Portrétní galerii se čtenáři mohou například seznámit s připomenutím životních osudů posledního slánského purkmistra Antonína Prügla (1829 – 1919) a kladenského hudebníka Adolfa Kubáta (1899 – 1980).

Zprávy obsahují informace Petry Kubrové Zemědělství na Slánsku – nová expozice v Národopisném muzeu a Ireny Veverkové a Miroslava Oliveria Z regionální literatury vydané v roce 2019.

Rubrika Kronika pak přináší příspěvky Spolek divadelních ochotníků ve Slaném(M. Balá, J. Cingrová) a Napínavá četba ve slánské kronice II. (O. Judlová).

Zdeněk Víšek