Tato celostátní akce seznamuje důchodce a širokou veřejnost s chováním nejen řidičů a cyklistů na silnicích, ale také i chodce o tom, jaká pravidla jsou platná pro bezpečný pohyb lidí na komunikacích. Edukační přednáška je zpracována formou promítání divadelních scének a otázek a odpovědí. Přítomní na besedách po celé republice jsou oslovováni herečkou Jaroslavou Obermanovou a zpěvákem Jiřím Štědroněm a přítomným konferenciérem zábavnou formou velmi zaujatě a celé 2 hodiny udržují soustředěný zájem účastníků besed.

Zcela zaplněná restaurace v prvním patře hotelu svědčila o zájmu kladenských důchodců o tuto problematiku. Akce se zúčastnil i ředitel Městské policie Kladno Stanislav Procházka a velitel vnitřní služby MP Kladno Milan Krupka. Na konci přednášky nám oba vyslovili poděkování, že jsme takovou podnětnou akci v Kladně také uspořádali.

Autor: Hana Němcová, předsedkyně Krajské rady Senioři ČR Stč. kraje