Horažďovická větev rodu (2. část)

Horažďovická linie rodu Haanů z Löwenbergu se rozvětvila zásluhou Petra Jana, jemuž povila jeho choť Anna dalších pět potomků narozených v letech 1802 – 1812. Dcery Mariana Kateřina, Josefa Kateřina, Magdalena Kateřina, Kateřina Bernardina a syn Konstantin Josef však opět zanechávají v pramenech nezřetelné stopy. Znám je pouze osud Kateřiny Bernardiny, která zemřela v dětském věku dne 29. října 1808. Nejasně jsou v pramenech nastíněny kontury života Konstantina Josefa, řeznického mistra, jenž se odstěhoval z rodných Horažďovic neznámo kam. Jejich rodiče opustili tento svět v rozmezí dvaceti let.

Nejprve zemřel Petr Jan – dne 8. dubna 1821 a jeho manželka Anna dne 2. února 1841. Mnoho informací lze vypátrat o Františku Petrovi prvorozeném synovi Petra Jana. František Petr také pokračoval v rodové tradici, byť vykonával povolání barvíře, též se věnoval posléze úřednické kariéře a stal se policejním komisařem v Horažďovicích. Oženil se v roce 1823 s Františkou Baudišovou z Náchoda, dcerou sklenářského mistra Jana Baudiše. Jejich manželství bylo požehnáno sedmi dětmi. Nejprve se narodily v letech 1825 – 1832 dcery – Walburga Františka, Františka Anna, Marie Anna, Walburga Josefa, Dorota Josefa. Poté spatřili světlo světa oba synové – dne 4. července 1834 Jan Křtitel Prokop (o dva roky dříve udávané datum narození v opisech matričních listů je zřejmě chybné) a dne 23 (28.?) září 1836 František Antonín.

Jan Křtitel Prokop se dožil požehnaného věku a zemřel dne 7. srpna 1906 v Horažďovicích, jako poslední mužský příslušník horažďovické linie rodu, jehož celý život byl spjat s rodným městem. Ve své závěti mj. odkázal peněžitou částku na financování oprav a údržby poutní kaple s ambity zasvěcené sv. Anně, která se nalézá v blízkém okolí Horažďovic. Nejstarší z dcer Walburga Františka narozená dne 9. listopadu 1825 zemřela již v dětském věku. O životě Františky Anny narozené dne 3. února 1827 se nepodařilo dohledat větší množství konkrétních údajů. Marie Anna narozená počátkem roku 1829 prožila celý život v Horažďovicích a zemřela dne 18. března 1904. Nejmladší z dcer Františka Petra a Františky Baudišové, Dorota Josefa se narodila v Horažďovicích dne 6. února 1832. Zesnula v předvečer vypuknutí Velké války v roce 1914 jako poslední příslušnice ženské linie horažďovické větve rodu, která byla celým životem spjatá s rodným městem. Jejich rodiče zemřeli v Horažďovicích – František Petr dne 1. září 1880 a jeho manželka Františka dne 22. července 1860.

Praotcem nyní žijících příslušníků rodu Haanů z Löwenbergu byl nejmladší syn Františka Petra a Františky Baudišové, František Antonín. Pocházel z Horažďovic, záhy se však přestěhoval do Českých Budějovic, kde se dvakrát oženil. Jeho první manželkou se stala Kristýna Krejčová, která Františku Antonínovi povila dvě děti. Jako první se narodil dne 8. dubna 1863 syn Bohuslav. O dva roky později jej následovala dne 8. října 1865 dcera Hermína Milada. Osudy těchto členů rodu se taktéž zatím nepodařilo blíže objasnit. František Antonín byl hodinářským mistrem a požíval ve městě značné prestiže. Po úmrtí své manželky Kristýny uzavřel dne 21. října 1890 druhý sňatek. Jeho

chotí se stala Kateřina Chalupová, dcera sedláka Jakuba Chalupy z Dasné u Českých Budějovic. Ve zralém věku se stal potřetí otcem, neboť se dne 5. srp- na 1891 novomanželům narodil syn František. František Antonín zemřel dne 15. prosince 1912 a jeho o dvacet dva let mladší manželka jej na onen svět následovala dne 26. června 1928.

Autor: Stanislav Vaněk, nezávislý publicista