Akce se konala pod záštitou ministra kultury Martina Baxy a hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického v úterý 9. ledna. Pietní akt začal ve 13 hodin zapálením 194 svíček na popravišti pardubického Zámečku.

Pietní vzpomínka pokračovala položením věnců a květin v prostorách Larischovy vily. Tohoto setkání se pravidelně zúčastňují významní hosté, zástupci politického a veřejného života, členové ČsOL, sokolové a místní občané. Za ČsOL Kladno kytici položily Eva Armeanová a Václava Dostálová.

Minuta ticha a zvuk zvonů Ležáky a Zámeček ukončily pietní vzpomínku. S krátkými projevy vystoupili místopředseda Senátu Tomáš Czernin, hejtman Pardubického kraje Martin Netolický a předseda ČsOL Pavel Budinský. Letos poprvé přítomní procházeli sklepením, kudy šli ležáčtí obyvatelé na smrt.

Následoval pietní akt u pomníku Alfréda Bartoše v Sezemicích. Jeho památka byla rovněž uctěna položením věnců a květin. Svíčku zapálila Eva Armeanová, Vendula Dostálová a Jiří Pitín, přeživší lidické dítě. Program pokračoval v sále Sezemického domu. Přítomné přivítal ředitel Památníku Lidice Eduard Stehlík, který zahájil setkání vzpomínkou na zemřelé přeživší lidické děti Jiřího Milera a Věru Čepelovou a také Viliho Bekeho, který nás opustil 22. prosince 2023.

Senátorka Miluše Horská poděkovala za zorganizování tohoto setkání a vyzdvihla hrdinství a odvahu těch, kteří se nebáli za naši svobodu bojovat a položit i vlastní život. Alena Mergl Kučerová představila knihu o svém dědečkovi Karlu Knězovi a poděkovala ČsOL za vydání. Příspěvek Eduarda Stehlíka na téma Spřízněni osudem pojednával o historii dalších vypálených obcí – Ploština, Prlov, Český Malín, Vařechovy Paseky. Výstava Slzy všech lidí jsou stejné připomíná blížící se 100. výročí narození akademické sochařky Marie Uchytilové. Vernisáže se zúčastnila její dcera Sylvia Klánová.

Děkujeme za pozvání Památníku Ležáky a Památníku Lidice a poděkování patří všem, kteří se i v tomto mrazivém počasí přišli poklonit památce všech vlastenců, jejichž život byl předčasně ukončen.

Paraskupina Silver A byla na území Protektorátu Čechy a Morava vysazena 29. prosince 1941 společně se skupinami Antropoid a Silver B. Celkem bylo vysazeno sedm parašutistů. Omylem navigátora došlo k chybám ve výsadku všech skupin. Úkolem Silver A bylo zajistit radiové spojení mezi domácím a exilovým odbojem, vybudovat zpravodajskou síť a koordinovat domácí odboj.

Dne 9. ledna 1942 bylo v 01:45 hodin zachyceno vojenskou radiovou ústřednou poblíž Londýna prvé volání radiostanice Libuše, kterou obsluhoval Jiří Potůček, radista Siver A. Jiřímu Potůčkovi se podařilo navázat spojení s Londýnem a udržovat ho po dobu více než pěti měsíců. Silver A přímo spolupracoval s Anthropoidem a dalšími parašutisty při náletu na Škodovy závody v Plzni a podílel se na přípravě atentátu na Heydricha poskytováním radiového spojení.

Po smrti Reinharda Heydricha zavedly nacisté tvrdý teror. Postupně padli v boji také samostatní parašutisté ze skupiny Silver A Josef Valčík, Alfréd Bartoš a Jiří Potůček. Němci popravili desítky přímých spolupracovníků Silver A z Pardubicka a Červenokostelecka.

Další tisíce obětí byly odvlečeny do koncentračních táborů, kde většina z nich zahynula. Bez pomoci a obětavosti těchto statečných vlastenců by se atentát nikdy nemohl uskutečnit. Na jejich hrdinství a odvahu nesmíme nikdy zapomenout.