Coby osobní návštěva započali svou exkurzi přímo v hlavní budově – Thunovském paláci. Tam již na ně pan Berkovec čekal a nejprve je zavedl do své kanceláře, kde je seznámil s prací poslanců a ukázal jim na televizní obrazovce vstupy do jednání, která v konkrétním dni právě probíhala. Zapůjčil jim též volební kartičku, aby si mohli vlastnoručně ověřit, čím že to vlastně poslanci volí.

Následovala zevrubná obhlídka překrásných interiérů paláce, při níž z davu zaznívaly obdivné povzdechy: „Páni, tady bych chtěl bydlet!“ Děti také poznávaly místa, která vídají v televizi, především proslulé zastřešené nádvoří s pískovcovou kašnou hlídanou kamenným lvem, určené k přímým přenosům České televize. Jeden z nich se tu právě chystal, a než technici vše připravili, mohli si žáci ozkoušet roli komentátora či mluvčího. Někteří při tom vypadali, jako by to byl jejich každodenní chléb.

Návštěvníci zhlédli i několik sálů - sál Státních aktů a malebný Modrý salonek, kde se jako praví zákonodárci usadili v křeslech kolem veletěžkých historických stolů. Škoda jen, že do hlavního sálu bylo možno nahlédnout toliko škvírkou pootevřených dveří, program to neumožňoval.

Další kroky vedly do paláce Smiřických. Tam bylo v infocentru nachystáno video o vzniku a fungování Poslanecké sněmovny a demokracie.

Zde by každá běžná prohlídka skončila. Pan Berkovec však nachystal dětem další dvě překvapení: nejprve jim zpřístupnil terasu, která slouží poslancům jako kuřárna a odkud je skvostný výhled vzhůru na Hrad. Pak je čekala sladká odměna – zavedl je do poslanecké restaurace a všem objednal zmrzlinový pohár.

Tento den byl skutečně nabit nevídanými zážitky, o kterých děti ještě dlouho diskutovaly a rozebíraly je posléze i ve škole: „Víte, že měl v kanceláři ukulele a byl úplně normálně oblečený?“ hlásili ostatním, „a fotil se s námi a lehl si u toho klidně i na zem a jezdí do práce na skútru!“

A zmrzlinový pohár od poslance, to by prý nikdy nečekali… Veškeré získané informace se výtečně hodí do výuky mnoha předmětů, neboť jsou opřeny o vlastní prožitek. Však se také na výsledné verzi článku podíleli žáci v hodinách mediální výuky.

Smečenská základní škola si velice váží tohoto pozvání a cení si času, který jim pan Stanislav Berkovec věnoval.

Článek vytvořili žáci 8. a 9. třídy ZŠ Smečno v rámci hodin mediální výuky