Příjezdová silnice plný autobus dovedla k Scheinerově vile – kde dodnes denně vlaje prapor České obce sokolské, přesto, že vila je v soukromých rukou, a obsáhlá informační tabule sděluje vše potřebné – o Josefu Scheinerovi, který byl starostou České obce sokolské právě v letech vzniku 1. republiky, a tak mohl podpořit i finančně prezidenta Masaryka na jeho zahraničních misích, a těsně po vzniku republiky byl dokonce na čas vrchním velitelem čs. vojsk.

Ve vile se léta scházel se zakladateli Sokola Miroslavem Tyršem a Jindřichem Fuegnerem, kteří se spolu poprvé sešli v nedaleké myslivně Na Králi, což bylo naše druhé zastavení. Opět obsáhlá pamětní deska i s reliéfy podobizen Dr. Tyrše a J. Fuegnera poví mnoho, a nedivíme se tolik, že myšlenka Sokola, která do sebe pojala nejkrásnější ideály lidstva, jako je francouzské „volnost, rovnost, bratrství“, nebo řecké „ve zdravém těle zdravý duch“, vznikla právě zde, v malebné krajině a přírodě Berounska.

Pokračujeme do nedalekého Nového Jáchymova, kde mladý Tyrš vyučoval děti továrníka Bartelmusa. Z továrníkovy vily je dnes penzion, kde se výprava zastavila na oběd. Na domě opět velká pamětní deska s Tyršovým portrétem. Před obědem výletníci ještě stihli místní Lesní hřbitov, který byl díky mnoha cenným uměleckým náhrobkům včetně soch z místně vyráběné litiny vyhlášen národní kulturní památkou.

Litina se vyráběla v někdejší Fuerstenbergské huti pomocí dřevěného uhlí. To byl jeden z důvodů pozdější ztráty konkurenceschopnosti. Jejich jedinečné výrobky předčily svou slávou průmyslovou výrobu jiných firem.

Po obědě se zúčastnění rozloučili se sokolskými památkami a vyrzili do Hudlic – rodného domku národního buditele a zakladatele moderní češtiny Josefa Jungmanna. V půvabném domku ve velké zahradě je Jungmannovo muzeum, kompletně vybavené světnice i s kolébkou, peřinkami, povijanem, záclonami, jedna místnost je věnována Jungmannovu životu a dílu a lze tu nakoupit suvenýry i se zapsat do pamětní knihy. Milá paní průvodkyně vám poví ještě mnoho pěkného navíc.

A vracíme se do našeho století a naší porevoluční doby, kdy si ti odvážnější z nás pořídili třeba i nějakou vlastní provozovnu. My máme štěstí, že nedaleko se na odstavených kolejích na břehu řeky Berounky nachází proslulá restaurace herce Tomáše Hanáka. Částečně se zájezdu věnoval sám Mistr.

Alena Kottová