V nadcházejícím čase Wotrubia příznivcům dobré kultury nabízí tři koncerty v kostele Sv. Šimona a Judy v Dolíně a dvě přednášky ve Slaném, pořádané za finanční podpory města Slaný.

Pátek 3. září od 21.00 hodin
Koncert při svíčkách (27. ročník) - vystoupí komorní smíšený pěvecký sbor Chorus Carolinus pod vedením sbormistra Karla Procházky. Sbor svůj honorář i dobrovolné vstupné tradičně věnuje na kostel v Lidicích u Otrub, za což jim patří srdečný dík a uznání.

Neděle 5. září od 16.00 hodin
Komorní smíšený pěvecký sbor Byzantion nabídne řecko-byzantskou a slovanskou duchovní hudbu východní Evropy (s důrazem na vokální duchovní hudbu z oblasti Kyjevské Rusi a Ukrajiny) a přední Asie (především arménské oblasti), včetně několika lidových písní východní provenience.

Sobota 11. září od 16.00 hodin
Komorní Trio Cantabile nabídne hudbu světových autorů pro harfu, flétnu a soprán. Tento koncert je součástí Dnů evropského dědictví.

Neděle 19. září od 13.00 hodin, Malá galerie muzea 
Přednáška „Tři odboje rodu Mašínů“ - Zdena Mašínová. Dobrovolné vstupné bude věnováno Muzeu tří odbojů v Lošanech

Sobota 25. září od 9.30, MC Grand, II. patro
Přednáška „Jak dlouhé bylo "dlouhé 13. století"?“ - Prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D. (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Historický ústav).

Sobota 2. října od 18.00, MC Grand, II. patro
Přednáška „Politické podhoubí současnosti“ - Vladimír Hučín, bývalý kapitán BIS a válečný veterán 3. odboje. 

Neděle 10. října od 16.00, kaple slánského muzea
České saxofonové kvarteto a Jaroslav Dobner (zpěv) nabídnou koncert k poctě Kamila Běhounka (1916 – 1983), sestavený z jeho písní a skladeb autorů, kterými byl ovlivněn.

Sobota 6. listopadu od 9.00, aula Gymnázia Václava Beneše Třebízského
„Malý region, velké dějiny - Slaný a Slánsko ve XX. století“. 14. ročník historické konference, která pravidelně nabízí zajímavá a dosud nezpracovaná témata. Na závěr bude slavnostně představen nově vydaný sborník „Historie nikoho nezabije - Slaný a Slánsko ve XX. století“, již 15 svazek ediční řady „Historie Slánska ve XX. století“.

Autor: Pavel Bartoníček, Spolek Wotrubia