Václav Chochola by letos oslavil sté výročí svého narození. Byl to významný a uznávaný všestranný fotograf, který pořídil tisíce snímků, portrétů, dokumentaristických i cestopisných fotografií hluboce vypovídajících o době svého vzniku.

V roce 1939 založil fotografický Archív B&M Chochola s doprovodným protokolem, který umožňuje najít a identifikovat desetitisíce negativů včetně jejich datace, a to jeho snímků i práce jeho vrstevníků. Zanechal tím pro budoucnost neocenitelné dílo.

Výstava potrvá na Stochově do 9. května. Více informací na Facebooku Muzeum Stochov. 

Anděla Pejšová