Celý týden je doprovázeli žáci a učitelé kladenské školy. Zapojovali se do aktivit, které pro ně předem připravili. Zahraniční žáci byli ubytováni u našich žáků v rodinách, čímž si prohlubují znalosti a komunikační dovednosti v anglickém jazyce.

Do projektu jsou zapojeny školy, které se specializují kromě sociální činnosti na výuku arteterapie, psychologie, zdravotnické péče nebo mimoškolní pedagogiky. Máme tak možnost diskutovat podobná témata, avšak z různých úhlů pohledu a různých školských systémů.

 výstavy ZáZrakem aneb Umělá inteligence vypráví příběhy lidických pamětníků potrvá do 30. dubna.
Umělá inteligence vypráví příběhy lidických pamětníků. Maluje podle nich obrazy

Další mobility, které naše žáky a učitele čekají, budou v Portugalsku (březen 2023), ve Španělsku (listopad 2023) a Francii (leden 2024). Každá země má vybraný jiný tematický okruh, tedy v rámci celého projektu pokryjí naše školy důležitá témata, kterými se ve výuce zabývají.

Věříme, že spolupráce na zahraničních projektech je velikým přínosem nejen pro žáky, kteří se jich aktivně účastní, ale rovněž pro celou školu.

 Tereza Králíčková, Václav Vondrovský