Při besedě s Kateřinou Vršanskou, která pracuje jako akreditovaná průvodkyně českých návštěvníků v současném Černobylu, získali žáci informace o tragédii v Černobylu. Aktivně se zapojili do následné diskuse a ukázali, jaké znalosti o tomto tématu již mají.

Ve druhé části pracovali ve skupinách - shrnuli získané informace, zpracovávali podklady, kompletovali a třídili shromážděné dokumenty. Výstupem každé skupiny byl plakát, který ostatním odprezentovali a zodpověděli všetečné dotazy spolužáků i přednášející. Výsledky jejich práce jsou k vidění na chodbách školy, v budově 1. stupně.

Projektový den se velice povedl. Zajímavou formou zpracovali téma „Ekologie a energetika“, které se dotýká nás všech. Žáci ukázali, jak umí pracovat s metodou kritického myšlení V. CH. D., rozvíjeli komunikační dovednosti, spolupráci a uvědomili si také mezipředmětové vztahy. 

Michaela Mottlová