Kromě výuky češtiny děti z Ukrajiny absolvovaly také nejrůznější tematické exkurse po zajímavých místech ve Slaném (karmelitánský klášter, sportovní letiště, hasičský dům, Boží hrob a Slánská hora) a v jeho blízkém i vzdálenějším okolí (jezdecké centrum v Královicích, soukromá zoologická zahrada Obůrka v Třebichovicích, železniční muzeum v Lisovicích u Zlonic a areál Vodní svět v Čábárně u Brandýska).

Nedílnou součástí programu byly také sportovní aktivity, které probíhaly v tělocvičně gymnázia, plavecké hale, rekreačním areálu na Bucku u Nového Strašecí i na několika dětských hřištích ve Slaném.

Všem občanům, kteří se podíleli na realizaci tohoto projektu patří poděkování - jmenovitě pak starostovi Královského města Slaný Martinu Hrabánkovi, řediteli slánského gymnázia Milanu Dundrovi a Martinu Šturmovi z Talentcentra Laborky.cz.

Poděkování za pomoc a spolupráci patří také Rostislavu Ovčarikovi, který ukrajinským dětem umožnil návštěvu své soukromé včelí farmy v Kvíci u Slaného a na tomto projektu se podílel i další svou činností.

Autor: Pavel Novák a Zdeněk Víšek, Gymnázium Václava Beneše Třebízského Slaný