Program večera zahájil přivítáním hostů ředitel Památníku Lidice  Eduard Stehlík. Následovalo slovo kurátorky výstavy Jany Chourové Plaché a videozdravice scénáristy Jiřího Studničky. 

Dojemné a velmi zdařilé vystoupení si připravili studenti Gymnázia Kladno pod vedením Marcely Šmejkalové. Čtením výpovědí pamětníků vytvořili nezaměnitelnou atmosféru, která na přítomné hosty silně zapůsobila. Mezi studenty byly i pravnučky zesnulého přeživšího lidického dítěte pana Václava Hanfa, o což byl celkový zážitek umocněnější. 

Při následné prohlídce výstavy měli hosté možnost pohovořit s tvůrci a dozvědět se více o procesu vzniku obrazů a užitých technologiích.

Výstava je rozdělena do dvou samostatně fungujících celků a pojímá celkem čtyři historická témata. Dětství reprezentuje život ve starých Lidicích, sekce Domov vyhlazení obce v červnu 1942, tragickému osudu lidických dětí je věnovaná část Samy a pohnutý osud lidických žen prezentuje úsek Maminky. 

Hlavní linií jsou obrazy vytvořené umělou inteligencí na základě konkrétní výpovědi pamětníka uvedené u konkrétního obrazu. Obrazy vytvářel Dalibor Cee v programu Visions of Chaos.

Instalace je kombinací velkoformátových obrazů vyrobených UV tiskem na plátno a digitálních obrazů prezentovaných na promítacích plochách. Uměleckou část výstavy prolínají panely s krátkým popisem historie záměrně omezené na heslovitý popis pro snazší zapamatování si klíčových faktů. Panely jsou rozšířené o QR kódy odkazující na seriál Minuta z historie, který rozvíjí a dokresluje jednotlivá témata.

V grafice jsou použity záběry z 3D modelu obce Lidice a dioramat, které vytvářel Tomáš Studnička. Zpracování je záměrně pojaté tak, že panely vypadají jako stránky vytržené z učebnice. Historická část tvoří samostatnou putovní výstavu, která bude po skončení této instalace k dispozici pro bezplatné zapůjčení do interiéru i exteriéru. 

Věříme, že výstava pozitivně přispěje k vyznění našeho poselství, kterým je mimo jiné upozorňování na nesmyslnost a krutost všech válek. U příležitosti výstavy pořádáme 17. dubna konferenci Umělá inteligence a její využití v oblasti edukace. 

Jana Chourová Plachá, Památník Lidice