Zbylý podstavec byl přemístěn k místní faře, kde se povaloval do roku 1971, kdy jej věřící z Velké Dobré odvezli a umístili nejprve u cesty do polí, později ve dvoře někdejší tvrze Malá Dobrá.

Existence původního podstavce a snaha obnovit historické památky v obci inspirovaly družecké zastupitele k jednání o jeho navrácení do Družce s cílem jej zrestaurovat a pořídit i novou sochu sv. Antonína, uctívaného po celém světě.

Díky ochotě Doberských se skutečně zachovaný podstavec v roce 2022 do obce vrátil. Zhotovení nové sochy bylo pak zadáno vítězi výběrového řízení sochaři MgA. Janu Brabcovi. Na původní místo se již socha nevrátila, bylo zvoleno vhodnější místo při silnici k Valdeku Socha byla slavnostně odhalena a vysvěcena v sobotu 4. listopadu.