Alexandra Rudová je absolventka Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze, kde studovala v ateliéru malby, zprvu pod vedením prof. Zdeňka Sklenáře, a dále u doc. Vladimíra Menšíka a doc. Ladislava Vacka. Během svého uměleckého života se zprvu odpoutala od vlivu svých učitelů, aby se po mnoha různorodých zkušenostech přiblížila tvorbě nejzajímavějšího z nich, totiž Zdeňka Sklenáře.

Největší úspěchy v počátku samostatné tvorby umělkyně přinesly její návrhy gobelínů. V roce 1986 zvítězila v 1. anonymní soutěži na výzdobu místností státních aktů v budově České národní rady, dnes sídlo Parlamentu ČR. Vytvořila tři gobelíny na téma Apoteóza práce a míru s ohledem na českou národní státnost, v nichž čerpala z národní historie a motivů Pražského hradu. Další její tvorba se již pohybuje na pomezí abstrakce s konkrétním zobrazením, vždy však na vysoké úrovni.

Zhruba před deseti lety pro sebe objevila techniku malby na průhledné plastové plochy (na podobném principu jako podmalba na skle). Část této tvorby také v knihovně představuje, a to v 1. patře knihovny v půjčovně.

Většinou využívá techniku all-over painting (= Celoplošná malba označuje nediferenciální úpravu povrchu díla dvojrozměrného umění, například malby. Tento koncept je nejčastěji považován za vznikající ve vztahu k takzvaným „drip“ obrazům Jacksona Pollocka a „automatickému psaní“ nebo „abstraktní kaligrafii“ Marka Tobeyho v 50. malba by byla širší.) 

Mezi nejvýraznější inspirační zdroje autorky patří příroda, přičemž reálné vzpomínky se mísí s její výtvarnou imaginací a stylizované větvoví stromů či krajinné pohledy v jejích obrazech volně přecházejí do abstrakce, a mnohdy jsou překryty či zcela nahrazeny sítěmi geometrických rastrů a dekorativních obrazců, které svou asymetrií a nepravidelností vnáší do obrazů vnitřní dynamiku a napětí, ale současně působí neobyčejně harmonicky.

Její obrazy jsou zastoupeny v soukromých sbírkách v ČR, Rakousku, Španělsku, Německu a Francii. 

Alexandra Rudová je Kladeňačkou teprve několik let a neměla zatím mnoho příležitostí se v regionu svou tvorbou prezentovat. My si nyní považujeme za velikou čest, že se naše cesty protnuly, a naši čtenáři a návštěvníci nyní mají možnost kromě imaginace literární prožít i imaginaci výtvarnou. Rozhodně se zastavte, půjdete-li kolem!

Středočeská vědecká knihovna Kladno