O detailech koncertu si povídáme s Ivou Ševčíkovou, jednatelkou jednoho z pořadatelů Chorus Carolinus.

Velké koncerty s názvem “Svátek hudby” pořádáte v červnu již poněkolikáté. Je to pravidelné?
Není. Spíše příležitostné. Vždy jde o souvislost s nějakým hudebním výročím. Letos je Rok české hudby a značnou část programu věnujeme jubilujícím autorům. Ostatně tak zaměřujeme naše hlavní projekty, v hudbě které se věnujeme pouze my, každoročně. Dává nám to větší smysl. Přijde nám důležité si v daném roce více připomenout jubilujícího autora. Vzkřísit další jeho zapomenuté skladby, natočit je na CD a uspořádat koncerty v místech, která jsou s ním spojena. To už je u nás pravidlem u našich dvorních skladatelů – Pater František Mensi (1753-1829), Jan Karel Loos (1722-1772), František Xaver Brixi (1732-1771), Ján Čambál (1927-2010).

close Koncert se koná v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kladně od 17 hodin. info Zdroj: se souhlasem Karla Procházky zoom_in Koncert se koná v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kladně od 17 hodin.

Nikdo z nich ale letos výročí nemá?
Ale náš pan sbormistr ano. Jeho skladby zazní na koncertě nejčastěji. Vedle starších skladeb zazní i jedna nová premiéra. Na jaře jsme natočili nové CD s jeho vánoční hudbou, ale to ještě z finančních důvodů bude čekat déle na vydání.

Zpátky k nedělnímu koncertu. Kromě výše uvedených souborů, s kterými pravidelně koncertujete, je na plakátě ještě jedno nevšední hudební těleso.
Ano, s kladenskými soubory vystupujeme pravidelně již od roku 2007 a je to vždy velká a společná radost. Ale u téhle zvláštní příležitosti jsme oslovili i světově proslulý Český chlapecký sbor Boni pueri. Jeho ředitel, pan doktor Horák, i přes jejich napjatý program pozvání přijal. Pány sbormistry Horáka a Procházku pojí dlouholeté pracovní přátelství ve vzájemné úctě, a tak se podařilo domluvit speciální program, aby mohlo dojít ke spolupráci všech souborů.

close Logo sboru. info Zdroj: se souhlasem Karla Procházky zoom_in Logo sboru.

Takže půjde opravdu o speciální koncert se zajímavým programem, který se nebude opakovat?
Přesně tak. Proto ten podtitul Svátek hudby. Naše společné jarní, dušičkové a vánoční koncerty jsme do loňského roku dávali pravidelně, většinou s téměř totožným programem. Nyní jde o naprostou ojedinělost! Zaprvé je to tu skladatelské výročí Roku české hudby, zadruhé šťastně propojené časové možnosti všech souborů a jejich společný repertoir a zatřetí vzácné hudebně lidské souznění všech zúčastněných. O tom jak je časově i finančně nákladné takový koncert uspořádat, není asi nutné se více zmiňovat. Moc se na něj všichni těšíme a doufáme, že budou spokojeni i návštěvníci. Nejen z hudebního hlediska půjde skutečně o svátek hudby.